Digital Udfordring i praksis

Starter hvor andre kurser ender.. i praksis!

Digital udfordring er 2-5 dage sprængfyldt med inspiration til udvikling af reflekteret og kreativ brug af it. Herefter starter en online procesperiode med implementering i praksis!

Sprængfyldt med aktuel faglig inspiration!

Er du klar til 2 dage sprængfyldt med aktuel it didaktisk inspiration i dit fag, spændende teknologier – og på en digital udfordring i egen praksis?

Blended Learning – udvikling i praksis

Det er en udfordring for alle undervisere, at bruge it så det for alvor kvalificerer elevernes læring! Vi udfordrer dig i din praksis – og klæder dig på med inspirationsoplæg, værktøjer, praksiseksempler og kreative workshops til selv at udvikle ny undervisning!

Didaktisk design og 21st skills

Digital udfordring forstår at omsætte de seneste udviklingstendenser og teorier til værdifulde, konkrete praksisændringer.

CFUs fagkonsulenter har tæt kontakt til praksisfeltet, brænder for god undervisning og er enten tidligere undervisere eller ansatte i kombinationsstillinger.

Personligt procesorienteret forløb

I forløbets online del skal du udvikle et didaktisk design, som du vil gennemføre med dine elever. Dette design skal du aflevere inden du gennemfører forløbet. Når forløbet er gennemført, skal du aflevere links til elevproduktioner samt nogle refleksioner over dine erfaringer.

Du modtager personlig respons online både før, undervejs og efter du gennemfører forløbet.

Rekvirerede opgaver

Digital Udfordring i praksis - for undervisere, skoler og kommuner
Implementer it-strategiske satsninger som Læringsplatforme, Google Apps, Office 365, BYOD m.m.

Gør it i undervisningen nogen forskel i forhold til elevernes læring?

Gennem konkrete eksempler præsenteres deltagerne for de væsentligste potentialer ved pædagogisk brug af it. Deltagerne opnår færdigheder i at anvende en vifte af teknologier, der på forskellig måde understøtter og kvalificerer elevernes læring. Der arbejdes med principper for didaktisk design, som sætter deltagerne i stand til selv at udvikle, gennemføre og evaluere it baseret undervisning.

Kurset kan skræddersys skoler og kommuners forskellige behov for kompetenceudvikling eller man kan tilmelde sig individuelt gennem vores kursuskatalog. Det udbydes både fagrettet eller mere generelt, hvor deltagerne arbejder med it didaktik ud fra egen faglighed. Forløbet består af 2-5 undervisningsgange og et efterfølgende online procesforløb med et fagdidaktisk fokus på reflekteret brug af it, der understøtter og kvalificerer elevernes læring.

Deltagerne præsenteres for aktuel og tidssvarende inspiration til at udvikle kompetencer som undervisere i det 21. århundrede. Det it-didaktiske fokus er på, at eleverne udvikler kompetencer som aktive lærende. Det betyder bl.a., at de møder undervisning, der rummer muligheder for, at de på forskellige måder er producerende og oplever reel medindflydelse i forhold til egen læring.

På de to undervisningsgange får deltagerne desuden inspiration til at udvikle et didaktisk design, som der gennemføres i egen praksis. I det online procesforløb gives respons fra vejledere på deltagernes udvikling og implementering af det didaktiske design. Deltagerne har adgang til et kursuswebsted med opdaterede og spændende ressourcer, man vil kunne bruge efterfølgende.

CFU har gennem flere år opbygget kompetence og erfaring i denne kursusform. Næsten 2000 lærere har som deltagere været uvurdelige i forhold til at udvikle og skærpe konceptet. Vi tror på, at procesorientering og tæt praksistilknytning på alle planer fungerer som katalysator for varige praksisændringer.

Digital udfordring - også i et fag

Digital udfordring udbydes som et kursusforløb uafhængigt af fag eller som fagrettede kurser. CFUs fagkonsulenter har fingeren på pulsen, kontakt til praksis og brænder for den bedste undervisning! De er altid medinstruktører på alle fagrettede kurser.

Digital udfordring udbydes for kommuner, skoler og i vores kursuskatalog i de fleste fag:

Matematik

Sprogfag

Naturfag

Kulturfag

Dansk

fra deltagerne

Kontakt os!

Udfyld formularen herunder eller kontakt ledr@ucl.dk, Tlf. 31 16 41 05 for mere information