Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/www/digital-udfordring.dk/index.php:3) in /home/www/digital-udfordring.dk/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 1164
Digital Udfordring – i praksis
 

... Matcher de digitale kompetencer det 21.århundrede?

Dybere teknologiforståelse!

Nye digitale skaberkompetencer, dybere teknologiforståelse og kritisk, reflekteret brug af teknologi i fagene udfordrer både lærere og elever.

CFUs konsulenter har rødderne solidt plantet i skoleverdenen, fingeren på pulsen og dyb forståelse for lærernes digitale udfordringer og muligheder. Her viser vi et lille udpluk af, hvad vi er stolte af! Vi deler ud af vores gode erfaringer med udviklingsforløb, der understøtter og kvalificerer skolernes digitale udvikling!

Computationel tænkning og programmering

Programmering kan indgå i en bred vifte af fag, og har potentiale for at konkretisere selv abstrakte begreber i f.eks. matematik. Programmér kreative produktioner og løsninger samtidig med at der arbejdes med en konkret og dybere forståelse for teknologiens rolle i vores samfund.

Hold fokus på udvikling af stærke læringskompetencer: vedholdenhed, selvstændighed og computationel tænkning som en tidssvarende og effektiv måde at problembehandle på.

Vidste du, at visuelle programmeringssprog mulliggør at selv mindre børn kan kode?

21st skills, Didaktisk Design og digital dannelse

Hvordan kan skolen arbejde meningsfuldt og målrettet med elevernes udvikling af efterspurgte kompetencer i samarbejde, selvregulering, kommunikation, innovation og kritisk tænkning? Og hvordan kan teknologi understøtte og kvalificere disse processer?

21st skills er ikke “nye” kompetencer! Spørgsmålet er snarere, om eleverne i tilstrækkelig grad møder nok “innovativ undervisning” til for alvor at udvikle stærke 21st skills?

Hør mere om hvordan skolen meningsfuldt og overkommeligt kan arbejde med didaktiske designs som en it-didaktisk ramme, der udnytter det bedste i den undervisning lærerne allerede leverer i dag.

NYT valgfag: Teknologiforståelse

Klar til det nye valgfag? Få didaktisk og teknisk inspiration til at udbyde det nye valgfag: teknologiforståelse.

I det nye valgfag, der pt. er udbudt som forsøgsfag, skal eleverne udvikle kompetencer i design og programmering. Der arbejdes med iterative designprocesser, teknologiforståelse, remixing og programmeringskoncepter som: debugging strategier, algoritmer, data og programstrukturer.

Klar?

Platforme: Office 365, Google, Skoletube

Office 365 og G Suite indeholder nogle værdifulde potentialer, der på væsentlige områder kan berige, understøtte og kvalificere didaktik og læring. Gør IT en tilstrækkelig forskel på din skole?

Undersøgelser viser, at undervisning med it ofte foregår ud fra traditionelle logikker, hvor eleverne anvender it til reproducerende arbejde, træningsopgaver eller til at tilgå indhold på læringsplatforme.

Vil du meget mere og andet med it på din skole?

Digital inspiration i fagene

CFUs fagkonsulenter spiller på et enormt digitalt repertoire og har praktisk erfaring med de bedste digitale læremidler, der understøtter elevernes faglige udvikling.

Udnyt f.eks. potentialerne i de bedste dynamisk geometriprogrammer og CAS værktøjer, bliv dygtig til alle faser i filmproduktion, brug dataloggere og robotter i naturfag, anvend flashcards, skrivestøtte og stemmeoptagelser i fremmedsprog, lav nemt GPS løb med faglig bevægelse… og meget, meget mere!

Vidste du f.eks., at CFU leder det danske Geogebra institut?

Design processer med teknologi

Der er brug for, at alle elever udrustes med kreative, digitale skaberkompetencer. Sæt eleverne i det teknologiske førersæde og lad dem opleve, at designe og skabe prototyper og løsninger på autentiske problemer i iterative processer.

CFU er medspiller i en række innovationsprojekter og har masser af praktisk inspiration til, hvordan designprocesser med teknologi kan faciliteres på din skole.

På CFU er kan du bl.a. møde “Skabeletten”. Det er et inspirerende procesrum med tilhørende skaberteknologier. Rummet fungerer som udstillingsvindue for konkret didaktisering af relevante maker- og robotteknologier og samtidigt danne rammen for kreative innovationsprocesser.

Hvordan er din skoles muligheder for at udvikle elevernes digitale skaberkompetencer?

Apps til Opgaven – for lærere, til elever!

CFU har kurateret de bedste gratis applikationer til brug på alle typer enheder – fra computere, til tablets og smartphones.

Det hele er samlet i et overskueligt webkatalog, hvor både du og eleverne kan finde de bedste apps til en bred vifte af opgavetyper inden for f.eks. video, lyd, interaktive kort, digital bogproduktion m.m.

Det er helt gratis at bruge og muliggør, at eleverne selv kan være medbestemmende om valg af teknologi til netop deres enhed.

Prøv selv på: www.appstilopgaven.dk

eTwinning og international dimension

Arbejdet med den internationale dimension og udvikling af digitale kompetencer går fint hånd i hånd via den gratis eTwinning-portalen – www.eTwinning.net.

På portalens offentlige del kan man blive inspireret til undervisningsforløb, hvor digitale værktøjer bruges i kollaborative projekter. Når man registrerer sig, får man adgang til mange gode muligheder via eTwinning Live fx et partnersøgningsværktøj, hvor det er let at finde samarbejdspartnere til nye projekter.

Når man har oprettet et projekt, får man adgang til en virtuel samarbejdsplatform – TwinSpace, hvor elever og lærere/pædagoger kollaborativt kan skabe et univers med tekst, fotos og video.

Vidste du, at du kan bruge CFU til at hjælpe dig med at udvikle arbejdet med den internationale dimension i et digitalt perspektiv?

Skræddersyede forløb

Inspiration til forskellige udviklingsforløb der løfter hele skolen.
Kurser, workshops, blended learning, procesorienterede forløb med afprøvning i egen praksis?

CFU tilbyder skræddersyede forløb, der passer netop til din skoles behov. Fra kurser og workshops til længerevarende udviklingsforløb. Kontakt os for høre mere!

Processer med udvikling i praksis
Vi har gode erfaringer med forløb, der strækker sig over tid og hvor lærerne udvikler og afprøver i egen praksis. Vi tilbyder sparring undervejs og opfølgende workshops både for undervisere og ledelse med henblik på forankring af udviklingen og ejerskab i et langsigtet perspektiv.

Blended Learning - fleksibilitet og personlige forløb
CFU har løftet store opgaver gennem blended learning kursuskoncepter. Blended learning er en fleksibel kursusform, hvor en del af forløbet foregår online. Herved øges mulighederne for, at udvikling i lærernes praksis ligger naturligt som en del af lærernes arbejde og at vejledning og sparring bliver helt konkret og personlig. Webinarer kan indgå som understøttende formidling og sparring.

Udvikling for hele skolen - også ledelsen!
Ledelsens involvering i forandringsprocesser er afgørende for varig udvikling af praksis. Hvordan leder man forandringsprocesser og hvordan indgår ledelsen effektivt som afgørende udviklingspartner i forløbet?

Kontakt os!

Udfyld formularen herunder eller kontakt:
Signe Schmidt Rye, Koordinator
sisr@ucl.dk
40 32 92 96